Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Tin tức

Hội thảo “Truyền thông thay đổi hành vi nhằm nâng cao sức khoẻ”

Viện Nghiên Cứu Sức Khoẻ Cộng Đồng và Khoa Y Tế Công Cộng - Trường Đại học Y Dược, Đại Học Huế đã phối hợp với WPRO – Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương  tổ chức hội thảo với chủ đề “Truyền thông thay đổi hành vi nhằm nâng cao sức khoẻ”

Hội Thảo Tập Huấn Quy Trình Thu Thập Dữ Liệu Nghiên Cứu EBLS – Evidence for Better Lives

Từ ngày 14-16/02/2019, Viện Nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng đã tổ chức hội thảo tập huấn về các quy trình thu thập dữ liệu dành cho Nghiên cứu “Cung cấp bằng chứng cho sự phát triển của thế hệ tương lai”

The Impact Of Lifetime Trauma On Mental Health Of Adults In Hue

The study examined the lifetime prevalence of single and multiple traumas, and the links between trauma and depression, anxiety and post-traumatic stress disorder among adults residing in Thua Thien-Hue province, Vietnam

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng tham dự tổng kết dự án NSA giai đoạn 2017-2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019-2020 tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng với tư cách là thành viên Hội đồng tư vấn cho Dự án nhân rộng các sáng kiến nông nghiệp hướng đến cải thiện dinh dưỡng cho khu vực miền núi Việt Nam và Lào 2017 – 2020 (NSA) đã tham dự hội thảo tổng kết dự án NSA giai đoạn 2017-2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019-2020

Hội Thảo Triển Khai Hoạt Động Nghiên Cứu Cung Cấp Bằng Chứng Cho Sự Phát Triển Của Thế Hệ Tương Lai – EBLS

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án EBLS - Evidence for Better Lives, vào ngày 11-01-2019, Viện Nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng (NCSKCĐ) – trường Đại học Y Dược – Đại học Huế - đã tổ chức Hội thảo triển khai hoạt động "Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự phát triển của thế hệ tương lai"

Viện NCSKCĐ tham dự Hội nghị Quốc tế về Bảo vệ trẻ em AKO PARA SA BATA tại Manila, Philippines

Đại diện đoàn Việt Nam (Viện NCSKCĐ) đã đến Philippines tham dự Hội nghị Quốc tế về Bảo vệ trẻ em AKO PARA SA BATA và gặp gỡ và đối thoại với các nhà chính sách phòng chống bạo hành trẻ em tại thủ đô Manila

Viện NCSKCĐ thực hiện nghiên cứu “Tỷ lệ và các nguy cơ rối loạn tình dục ở phụ nữ đã kết hôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Viện NCSKCĐ đã tiến hành nghiên cứu “Tỷ lệ và các nguy cơ rối loạn tình dục ở phụ nữ đã kết hôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại cộng đồng về chủ đề RLTD ở Việt nam