Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Viện NCSKCĐ tham dự Hội nghị Quốc tế về Bảo vệ trẻ em AKO PARA SA BATA tại Manila, Philippines

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ CHÍNH SÁCH 

VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO HÀNH TRẺ EM TẠI PHILIPPINES

(19-22/11/2018)

 

Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Bằng chứng cho cuộc sống tốt đẹp hơn- EBLS” do Đại học Cambridge, Anh Quốc chủ trì, từ ngày 19 – 22/11/2018, PGS.TS Võ Văn Thắng và GS. Michael Dunne: Đồng Giám đốc Viện NCSKCĐ, Đại học Y Dược Huế và TS. Đặng Thị Anh Thư – Nghiên cứu viên của Viện và ông Hà Văn Tuấn - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện đoàn Việt Nam, đã đến Philippines tham dự Hội nghị Quốc tế về Bảo vệ trẻ em AKO PARA SA BATA và gặp gỡ và đối thoại với các nhà chính sách phòng chống bạo hành trẻ em tại thủ đô Manila và sao đó tham dự hội thảo với các nhóm nghiên cứu dự án EBLS tại thành phố Tagaytay. 

 

Ảnh 1: Đại diện Viện NCSKCĐ và Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến Philippines tham dự Hội nghị Quốc tế về Bảo vệ trẻ em AKO PARA SA BATA

 

Giám đốc dự án ELBS là GS. Manuel Eisner (Giám đốc trung tâm tội phạm học, Đại học Cambridge) và hơn 20 thành viên và đại diện chính quyền đến từ 8 quốc gia bao gồm: Jamaica, Nam Phi, Ghana, Romania, Pakistan, Sri Lanka, Philippines và Việt Nam đã dự Hội nghị AKO PARA SA BATA với hơn 2.000 người tham dự, là diễn đàn quốc tế lớn được tổ chức hàng năm tại Philippines. Năm nay, chủ đề chính là đánh giá tình trạng bạo hành trẻ em, đồng thời đề ra các chiến lược mới nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt nạn bạo hành trẻ em trên toàn thế giới, như mục tiêu đã đề ra trong mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals) của Liên hiệp quốc. 

 

Trưởng nhóm dự án EBLS tại các quốc gia đã trình bày trước Hội nghị và đại diện các nhà chính sách từ 8 quốc gia kết quả nghiên cứu sơ bộ về “Đánh giá nhu cầu và các nguồn lực địa phương trong công tác phòng chống bạo hành bà mẹ và trẻ em”. Hội nghị đã có nhiều buổi trao đổi về thực trạng và các chính sách hiện hành tại các quốc gia trong lĩnh vực này. Đoàn còn đi tham quan và tìm hiểu một số trung tâm giúp đỡ và hỗ trợ nạn nhân bạo hành là các bà mẹ - trẻ em tại thành phố Valenzuela (là địa phương tại Philippines tham gia vào dự án nghiên cứu EBLS). 

 

Ảnh 2: Thành viên hội nghị được tổ chức đi tham quan và tìm hiểu một số trung tâm giúp đỡ và hỗ trợ nạn nhân bạo hành là các bà mẹ - trẻ em tại thành phố Valenzuela

 

Hội nghị cũng đã thảo luận liên quan đến việc triển khai nghiên cứu thí điểm thuần tập từ lúc sinh (Birth cohort) trong đầu năm 2019 tại 8 quốc gia và lập kế hoạch cho phát triển một đề cương dự án nghiên cứu EBLS mở rộng trong vòng 5 năm tiếp theo (2020-2025), dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2019, để xin các Quỹ hỗ trợ quốc tế tài trợ. 

 

Chuyến công tác của Viện NCSKCĐ đã tăng cường mối quan hệ giữa Đại học Cambridge với các nhà nghiên cứu, các nhà chính sách Bảo vệ trẻ em trong dự án EBLS đến từ 8 quốc gia trên thế giới và đã đạt nhiều thỏa thuận chung cho thực hiện và phát triển kế hoạch nghiên cứu và hành động vì quyền trẻ em trong tương lai.

 

Một số hình ảnh khác của hội nghị: 

Ảnh 3: Hội nghị thảo luận liên quan đến việc triển khai nghiên cứu thí điểm và lập kế hoạch phát triển đề cương dự án nghiên cứu EBLS

 

 

Ảnh 4: Viện NCSKCĐ và các nhà chính sách Bảo vệ trẻ em trong dự án EBLS đến từ 8 quốc gia trên thế giới

 

Ảnh 5: Thành viên hội nghị tại thành phố Valenzuela trong chuyến tham quan thành phố