Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Tin tức

Khóa tập huấn “Nguồn lực Y tế công cộng (cấp độ cộng đồng) về kiểm soát và ngăn ngừa bệnh Lao”

Chương trình đào tạo và hội thảo về tăng cường năng lực thực hiện các chương trình phòng, chống lao Quốc gia của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam từ 13-26/5/2018 tại Bangkok, Thái Lan

The Training course on “Research Methodology and NSA Intervention”

Within the NSA plan in 2018,  MCNV, Vrije Univerisity (VU), Hue University of Agriculture and Forestry and Hue University of Medicine & Pharmacy have prepared a training course for PhD candidates as well as exchanging session among project partners

Kế hoạch triển khai một nghiên cứu thuần tập ở Huế và bảy thành phố khác tại các nước có thu nhập trung bình

Dự án "Bằng chứng cho cuộc sống tốt đẹp hơn" (Evidence for Better Lives - EBLS) là một nghiên cứu thuần tập từ lúc sinh tại 8 quốc gia khác nhau trên thế giới để nâng cao hiểu biết về bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực đối với trẻ em.

Các hoạt động của Viện NCSKCĐ trong Festival Khoa học Huế 2018

Đồng hành cùng Festival Huế 2018, Viện NCSKCĐ phối hợp với Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức và tham gia Festival Khoa học lần thứ 5 vớinhiều hoạt động như Diễn đàn Cộng đồng Phát triển trẻ em khỏe mạnh; Hội nghị Khoa học trẻ về Y tế Công cộng lần thứ 2; cũng như triển lãm các hoạt động chính và giới thiệu Viện trong thời gian vừa qua..

Diễn đàn sức khỏe cộng đồng: "Phát triển trẻ em khỏe mạnh"

Trong khuôn khổ Festival Khoa học 2018, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng đã tổ chức Diễn đàn sức khỏe cộng đồng vời chủ đề: "Phát triển trẻ em khỏe mạnh"vào ngày 29/04/2018, tại trường ĐH Y Dược Huế.

Hội Nghị Khoa Học Trẻ về Y Tế Công Cộng lần thứ 2

Trong khuôn khổ chương trình Festival Khoa học Huế năm 2018, Trường Đại học Y dược Huế đã tổ chức hội nghị khoa học trẻ về Y tế công cộng lần thứ 2 với chủ đề "Những thách thức về Y tế Công cộng trong thế kỷ 21"

Hội thảo tổng kết hoạt động Viện NCSKCĐ năm 2017

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, Viện NCSKCĐ đã tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2017 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2018​