Upcoming Events

In order to widen the scientific research themes and strengthen international and national relationships of young researchers and students with other Faculty of Public Health among Southeast Asian countries, Hue University of Medicine and Pharmacy will host The Second Scientific Conference of Young Researchers in April 2018.

The theme of the 9th ICPH-GMS (2017), Yangon is “Adopting Healthy Lifestyle: Combating Non-communicable Diseases (NCDs)”. NCDs are the leading causes of death in the GMS countries at present and they create enormous health burden with serious socioeconomic implications.

Updating the 5th AHLA International Health Literacy Conference, 12th - 14th November 2017, Kuala Lumpur, Malaysia

 

This kick-off meeting is organised to start officially the four year transdisciplinary research project Scaling-up nutrition-sensitive agricultural initiatives in mountainous areas in Vietnam and Lao PDR  a collaboration of...

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng xin thông báo đến quý cơ quan về việc đăng ký nộp đề cương nghiên cứu năm 2017 như sau...

Recent works

People recovering from a first episode of schizophrenia in Hue and Da Nang
A study of their functioning in family, work and community life, and the factors that influence it.
“Why medical research needs ethical approval” – Professor Tran Tinh Hien
The program attracted the attention and participation of lecturers from the Faculty of Public Health and more than 40...
Nghiệm thu đề tài do Viện NCSKCĐ hỗ trợ
Trong ngày 17/06 và 27/06, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Viện...
The ICHR supports study "SILICOSIS DISEASE AT STONE MINING AND PROCESSING AND CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURING FACTORIES" in Binh Dinh province
A cross-sectional study was conducted on 247 workers at Binh De construction stone manufacturing cooperative and Tuy...
Health risk due to food contamination induced by urban flood - PhD student: Nguyen Thanh Gia
Hue city is located in central Vietnam on the banks of the Huong (perfume) river. The rainy season is from August to...

Nộp đăng ký đề cương nghiên cứu khoa học năm 2017

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2017, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng Đồng (NCSKCĐ), Trường Đại học Y Dược Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ Trường Đại Học Y Dược Huế, Sở Y Tế các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Định, Quãng Ngãi và bệnh viện quận Thủ Đức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng xin thông báo đến quý cơ quan về việc đăng ký nộp đề cương nghiên cứu năm 2017 như sau:

1. Tiêu chí đề tài các đề cương nghiên cứu ưu tiên được xét duyệt:

 • Các nghiên cứu có tính sáng tạo, tính ứng dụng vào thực tiễn cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đánh giá dịch vụ y tế.
 • Nghiên cứu được thực hiện tại cộng đồng, có sự tham gia tích cực của cộng đồng (không hỗ trợ các đề tài chỉ nghiên cứu đơn thuần về lâm sàng hoặc cận lâm sàng).
 • Nhóm tác giả nghiên cứu: Trưởng nhóm nghiên cứu phải là cán bộ của trường Đại Học Y Dược Huế, cán bộ của các cơ quan trực thuộc Sở Y tế hoặc cán bộ của Sở Y tế.
 • Thời gian thực hiện dự án nghiên cứu không quá 1 năm (tính từ thời điểm được phê duyệt đến khi kết thúc thu thập số liệu và phân tích số liệu)

2. Số lượng đề tài nghiên cứu: 

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng sẽ hỗ trợ tối đa 10 đề tài nghiên cứu cho Trường Đại học Y Dược Huế và Sở Y Tế.

3. Kinh phí:

Kinh phí hỗ trợ cho mỗi đề tài nghiên cứu từ 50.000.000 đến 100.000.000 đồng (chưa tính kinh phí đối ứng từ địa phương).

Lưu ý: Bản dự trù kinh phí phải được đính kèm trong đề cương nghiên cứu.

4. Thời gian xét duyệt đề cương nghiên cứu:

 • Ngày 15/03/2017: Hạn cuối nhận bản đăng ký đề cương nghiên cứu
 • Ngày 25/3/2017: Thông báo các đề cương được chọn sau khi được hội đồng khoa học Viện NCSKCĐ thông qua.
 • Ngày 25/4/2017: Hạn cuối nộp đề cương hoàn chỉnh theo yêu cầu và đề xuất của Hội đồng khoa học Viện.
 • Ngày 10/05/2017: Phê duyệt đề cương và kinh phí nghiên cứu
 • Ngày 20/05/2017: Cấp kinh phí và thực hiện đề cương nghiên cứu

 

Các đề cương tham gia đăng ký phải hoàn thành mẫu đăng ký (đính kèm) của Viện NCSKCĐ. Đề cương nghiên cứu có thể trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai ngôn ngữ.

Đề cương nghiên cứu gửi về cho Viện NCSKCĐ theo cả 2 cách sau:

 • 01 bản in và có đóng dấu cơ quan công tác theo địa chỉ:

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Huế

Số 06 Ngô Quyền, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234 3628.454

 • 01 bản gửi bằng file điện tử qua địa chỉ email sau:

Email: ichr.hueump@gmail.com;

Cc: diemkhanh1972@gmail.com

Mẫu đề cương chi tiết   download

Tiêu chí đánh giá : download

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

ThS. Lê Đình Dương

ThS. Lương Thanh Bảo Yến

Trợ lý nghiên cứu Viện NCSKCĐ

Thư ký Viện NCSKCĐ

Email: dinhduongqb@gmail.com

Email: yenluongthanh@huemed-univ.edu.vn

SĐT: 0905 335 724

SĐT: 0901 353 659