Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Các dự án nghiên cứu

Các dự án nghiên cứu sinh

Các dự án được thực hiện bởi các nghiên cứu sinh ở trường Đại học Công nghệ Queensland,Australia.  Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác hướng dẫn của các giáo sư trường Đại học Công nghệ Queensland và trường Đại học Y Dược Huế

Dự án nghiên cứu dịch tễ học rắn cắn tại thành phố Cần Thơ năm 2018

Viện NCSKCĐ hợp tác với Viện Y học Nhiệt đới Bernhard Nocht, Hamburg, CHLB Đức cùng với Sở Y tế TP Cần Thơ đã triển khai nghiên cứu "Dịch tễ học rắn cắn và quản lý các trường hợp rắn độc cắn" tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam​

“Nghiên cứu thuần tập về sức khỏe thanh thiếu niên Huế: Nâng cao thị lực và dự phòng các bệnh không lây nhiễm”

Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Trường Đại học Y Nha Tokyo, Nhật Bản tiến hành nghiên cứu về nâng cao thị lực và dự phòng các bệnh không lây cho trẻ em ở một số trường Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực tập sinh quốc tế

Các chương trinh thực tập sinh quốc tế

Các dự án nghiên cứu phối hợp với Sở Y tế 5 tỉnh miền Trung - Tây nguyên

Đây là các dự án nghiên cứu được tiến hành tuyển chọn từ các đề cương của cán bộ Y tế 5 tỉnh gửi về Viện. Với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ Viện, các đơn vị thực hiện mong muốn cung cấp các bằng chứng khoa học trong lập kế hoạch can thiệp ở địa phương, bên cạnh đó nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ.

Sức khỏe tâm thần: Bằng chứng từ các nghiên cứu ở trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn tuổi lao động và người cao tuổi

Trong hai ngày 9-10 tháng 1 năm 2015, Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng (NCSKCĐ) thuộc trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức hội thảo “Sức khoẻ tâm thần trong cộng đồng người Việt Nam. Bằng chứng từ các nghiên cứu ở trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn tuổi lao động và người cao tuổi” tại khoa Y tế công cộng trường Đại học Y dược  Huế.

Hue UMP staff’s research projects

These activites is part of  ICHR’s objectives of enhancing the research capacity of HUMP’s lecturers, providing practical information for teaching activities, and also providing scientific evidence to improve  intervention activities for community health care.