Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Tin tức

PGS. TS. Võ Văn Thắng giữ chức Giám đốc Viện NCSKCĐ

PGS. TS. Võ Văn Thắng, được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khoa Y tế Công cộng v bổ nhiệm mới chức vụ Đồng Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng nhiệm kỳ 2015-2019.

Introduction workshop on Institute for Community Health Research, Hue UMP in Dak Lak

Introduction workshop on Institute for Community Health Research, Hue UMP in Dak Lak

Bổ nhiệm TS Đoàn Vương Diễm Khánh làm Phó giám đốc Viện NCSKCĐ.

Ngày 3/2/2015, Trường Đại học đã tổ chức buổi lễ bổ nhiệm các chức danh phó trưởng các đơn vị trong nhiệm kỳ 2014-2019. Với những đóng góp thời gian qua TS Đoàn Vương Diễm Khánh được Ban lãnh đạo nhà trường và Viện bổ nhiệm là Phó giám đốc Viện NCSKCĐ.

Chuyến thăm và làm việc của Giám đốc Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Úc (11-17/7/2015)

Trong thời gian từ ngày 11-17/7/2015, PGS.TS. Võ Văn Thắng, Trưởng Khoa YTCC, Giám đốc Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng (ICHR) trường Đại học Y Dược Huế (ĐHYD) đã có chuyến thăm và làm việc tại 2 trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT) và Đại học Tasmania tại Úc.

Festival Khoa học Huế 2012 "Sức khỏe cộng đồng: Thách thức và giải pháp"

Festival Khoa học Huế 2012 "Sức khỏe cộng đồng: Thách thức và giải pháp"

Hội thảo xây dựng Mạng lưới YTCC của các nước Tiểu vùng Mê Kông tại Luang Prabang, Lào

Tại cố đô Luang Prabang của Lào, Hội thảo quốc tế xây dựng Mạng lưới Y tế Công cộng của các nước Tiểu vùng Mê Kông đã được tổ chức trong 2 ngày 19-20/1/2012 với sự tham dự của 16 Khoa Y tế Công cộng trong phạm vi 6 quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan, Myamar và Trung quốc. Hội nghị quan trọng này được tài trợ bởi tổ chức CMB (China Medical Board- Mỹ).

Trao đổi sinh viên 2011 (Hue UMP - QUT)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường, từ ngày 12 đến 30/09/2011, nhóm sinh viên cử nhân Y tế công cộng đại học YTCC trực thuộc ĐH QUT đã có chuyến thực tập tại Trung Tâm Hợp Tác Quốc tế về Nghiên cứu Sức Khỏe Cộng Đồng (ICCCHR).