Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

 • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
 • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
 • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Các nghiên cứu của cán bộ trường Đại học Y Dược Huế

Đây là hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, cung cấp dẫn chứng minh họa cho công tác giảng dạy của cán bộ  Trường Đại học Y Dược Huế. Các nghiên cứu này cũng là bằng chứng khoa học cho các hoạt động can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.

1. Nghiên cứu mối tương quan giữa chiến lược đối phó với stress, hành vi học tập và rối nhiễu tâm trí ở sinh viên y khoa

 • Nhóm tác giả: Ts. Nguyễn Văn Hùng và Ths Hoàng Thị Liên
 • Cơ quan chủ quản: Bộ Môn Tâm lý- GDSK, Khoa Y tế Công cộng
 • Tóm tắt nghiên cứu: link

2. Nghiên cứu thực trạng biếng ăn, tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố nguy cơ ở trẻ em 1 đến 5 tuổi tại thành phố Huế

 • Nhóm tác giả: Ths Hoàng Thị Bạch Yến và Ths Phạm Thị Hải
 • Cơ quan chủ quản: Bộ môn dinh dưỡng- VSATTP, Khoa Y tế Công cộng
 • Tóm tắt nghiên cứu: link

3. Nghiên cứu tỷ lệ sa sút trí tuệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe  ở người từ 65 tuổi trở lên tại thành phố Huế

 • Nhóm tác giả: Ts. Đoàn Vương Diễm Khánh
 • Cơ quan chủ quản: S Bộ môn Thống Kê-Dân số học , Khoa Y tế Công cộng 
 • Tóm tắt nghiên cứu: link

4. Nghiên cứu kết quả phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật sau tai biến mạch máu não tại thành phố Huế

 • Nhóm tác giả: 
 • Cơ quan chủ quản: Khoa Nội tim mạch, BV Truờng
 • Tóm tắt: link

5. Nghiên cứu tình hình tai nạn thương tích và khả năng đáp ứng của ngư dân đánh bắt xa bờ tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình năm 2014

 • Nhóm tác giả: Ts Đoàn Phước Thuộc
 • Cơ quan chủ quản: Bộ môn Tổ chức & Quản lý y tế, Khoa Y tế Công cộng
 • Tóm tắt: link

6. Nghiên cứu tỷ lệ tiêm chủng vaccine Quivaxem và các yếu tố liên quan ở trẻ em từ 4-6 tháng tuổi tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

 • Nhóm tác giả: Ts Nguyễn Văn Hòa
 • Cơ quan chủ quản: Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế Công cộng
 • Tóm tắt: link