Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

 • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
 • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
 • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Chủ đề nghiên cứu

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng với thế mạnh nghiên cứu và tư vấn cho các dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực:

 • Sức khỏe tâm thần cộng đồng
 • Sức khỏe cộng đồng nông thôn, sức khỏe cộng đồng ở các nhóm dễ bị tổn thương
 • Sức khỏe sinh sản và tình dục
 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý hệ thống y tế
 • Kinh tế Y tế
 • Biến đổi khí hậu và vấn đề sức khỏe bệnh tật

Cung cấp và tư vấn các dịch vụ tại Viện NCSKCĐ

 • Tiến hành đánh giá độc lập các dự án trong lĩnh vực y tế công cộng
 • Tư vấn phát triển đề cương các dự án nghiên cứu  và các dự án y tế
 • Tư vấn phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu ứng dụng phần mềm thống kê chuyên dụng