Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu: “Chuyển đổi các bằng chứng nghiên cứu vào giảng dạy y học và thực hành dịch vụ chăm sóc sức khỏe (TRICEP)”

Trong khuôn khổ dự án TRICEP, vào chiều ngày 04 tháng 12 năm 2020, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng (NCSKCĐ) – Trường Đại học Y–Dược, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu: “Chuyển đổi các bằng chứng nghiên vào giảng dạy y học và thực hành dịch vụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe (TRICEP)” với mục đích phổ biến sản phẩm của dự án.

 

Hội thảo vinh dự được đón tiếp các đại biểu đến từ Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ chức Plan International tại Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Bộ môn Phụ Sản, và Khoa Y tế Công Cộng,  Trường Đại học Y–Dược, Đại học Huế.

 

Hội thảo bắt đầu với các phần trình bày giới thiệu về dự án TRICEP và hoạt động lồng ghép vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật vào chương trình giảng dạy sau đại học của PGS.TS. Võ Văn Thắng – Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng; tiếp đến là phần giới thiệu về quá trình xây dựng và thực hiện các video clip dựa trên tình huống của phụ nữ khuyết tật vận động trải qua quá trình mang thai/sinh con do TS. Đặng Thị Anh Thư – Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng trình bày. Tiếp tục chương trình Hội thảo là các phần trình bày, chia sẽ về chính sách và chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật tại Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như thực trạng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khuyết tật mang thai tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế; về khả năng lồng ghép các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật trong các chương trình giảng dạy đến từ đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa Sức khỏe sinh sản - Trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ môn Phụ sản - Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế. Cuối cùng, toàn thể hội thảo viên đã rất tích cực tham gia thảo luận, chia sẽ các đánh giá về sản phẩm của dự án và đưa ra các đề xuất về nội dung/chủ đề chăm sóc sức khỏe và hình thức trình bày các sản phẩm tiếp theo. Hội thảo đã kết thức vào lúc 17.00 cùng ngày.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Hình 1: PGS.TS. Võ Văn Thắng giới thiệu về dự án TRICEP