Sự kiện

In order to widen the scientific research themes and strengthen international and national relationships of young researchers and students with other Faculty of Public Health among Southeast Asian countries, Hue University of Medicine and Pharmacy will host The Second Scientific Conference of Young Researchers in April 2018.

The theme of the 9th ICPH-GMS (2017), Yangon is “Adopting Healthy Lifestyle: Combating Non-communicable Diseases (NCDs)”. NCDs are the leading causes of death in the GMS countries at present and they create enormous health burden with serious socioeconomic implications.

Updating the 5th AHLA International Health Literacy Conference, 12th - 14th November 2017, Kuala Lumpur, Malaysia

 

This kick-off meeting is organised to start officially the four year transdisciplinary research project Scaling-up nutrition-sensitive agricultural initiatives in mountainous areas in Vietnam and Lao PDR  a collaboration of...

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng xin thông báo đến quý cơ quan về việc đăng ký nộp đề cương nghiên cứu năm 2017 như sau...

Hoạt động tiêu biểu

People recovering from a first episode of schizophrenia in Hue and Da Nang
A study of their functioning in family, work and community life, and the factors that influence it.
Science Cafe tháng 5: "Tại sao phải đặt vấn đề Đạo đức trong nghiên cứu Y học" - GS. Trần Tịnh Hiền
Buổi Cafe khoa học chủ đề "Tại sao phải đặt vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Y học" với sự tham gia của GS. Trần Tịnh...
Nghiệm thu đề tài do Viện NCSKCĐ hỗ trợ
Trong ngày 17/06 và 27/06, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Viện...
Viện NCSKCĐ hỗ trợ tiến hành nghiên cứu tình hình bụi phổi Silic tại một số cơ sở khai thác, chế biến đá và sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định
ThS. Trình Công Tuấn - Phó GĐ Trung Tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Viện...
Health risk due to food contamination induced by urban flood - PhD student: Nguyen Thanh Gia
Hue city is located in central Vietnam on the banks of the Huong (perfume) river. The rainy season is from August to...

NHÂN SỰ ĐƠN VỊ

     DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƠN VỊ

TƯ VẤN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU Y HỌC THUỘC VIỆN NCSKCĐ

Trưởng đơn vị: 

 • TS. Nguyễn Hoàng Lan

Bộ phận hành chính:

 • Kế toán: Nguyễn Thị Thảo
 • Thư ký:  CN. Nguyễn Thị Thuỷ - Ths. Lương Thanh Bảo Yến

Nhóm tư vấn:

 • GS.TS. Michael Dunne
 • PGS.TS. Võ Văn Thắng
 • PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
 • TS. Nguyễn Hoàng Lan
 • TS. Đoàn Vương Diễm Khánh
 • TS. Nguyễn Văn Hùng
 • ThS. Lương Thanh Bảo Yến

Nhóm trợ lý tư vấn:

 • ThS. Lê Đình Dương
 • ThS. Nguyễn Thị Hường
 • ThS. Trần Thị Thanh Nhàn
 • ThS. Hoàng Đình Tuyên
 • Bs. Võ Nữ Hồng Đức
 • Bs. Trần Đại Tri Hãn
 • Bs. Ngô Thị Diệu Hường
 • ThS. Nguyễn Thị Nga